Dobre Biuro Rachunkowe

księgowość biuro rachunkowe logo

Polityka Prywatności

Przepis prawny

Począwszy od 25 maja 2018 r., zaczęła obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., dotycząca ochrony osób prywatnych w kontekście przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, a także znosząca dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), zwane dalej RODO. Zastosowanie znajduje również Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018.1000).

Zarządzający danymi i kontakt

Zarządzający danymi osobowymi: DBR Księgowość Sp. z o.o., ul. Matejki 9/141, 91-402 Łódź, NIP XX, KRS: XX

Kontakt: e-mail: biuro@dobrebiurorachunkowe.com.pl | telefon: +48 516 048 779

Jako zarządzający, jesteśmy odpowiedzialni za zabezpieczenie i legalne przetwarzanie Państwa powierzonych nam danych osobowych. Dane osobowe uzyskaliśmy przez formularz kontaktowy, działania reklamowe platform zewnętrznych lub w wyniku podpisania umowy.

Cel przetwarzania

Realizacja umowy, wystawienia faktur i związanych z tym obowiązków prawnych, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, promocji własnych produktów lub usług, działań marketingowych, po uzyskaniu zgody, działań marketingowych, zbieranie danych statystycznych i analizę ruchu na stronie www.

Prawa użytkownika

Dostęp do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek przechowywania danych wynika z przepisów prawa lub interesów administratora), ograniczenia przetwarzania danych, o ile dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie, przenoszenia danych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w przeszłości.

Odbiorcy danych osobowych

Firmy świadczące usługi dla BDR księgowość sp zoo i organy prawne na podstawie odpowiednich przepisów prawnych (np. organy ścigania itp). Dane mogą być również przekazywane poza EOG (np. Google) – transfer danych jest zgodny z przepisami prawa.

Okres przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Okres ten może wynikać z przepisów prawa (np. przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości) lub wynikać z rodzaju świadczonych usług. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody.

Bezpieczeństwo

Administrator danych dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, np: zabezpieczające dane przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zniszczeniem, nieuprawnionymi zmianami, a także przetwarzaniem w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa.

Narzędzia analityczne i media społecznościowe

Dobre Biuro Rachunkowe (DBR Księgowość Sp z o.o.) monitoruje aktywność na stronie internetowej www.dobrebiurorachunkowe.com.pl – dane osobowe są automatycznie przetwarzane bez żadnych skutków prawnych (wykorzystanie to analizowanie i prognozowanie osobistych preferencji i zachowań (w celu wyłączenia śledzenia proszę zmienić ustawienia przeglądarki). Odnośniki prowadzące do stron w mediach społecznościowych (np. Facebook itp) mają na celu przetwarzanie danych wykorzystywanych w celu nawiązania kontaktu lub informowania o usługach naszej firmy.

 

Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę:DBR Księgowość Sp. z o.o. nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Dobrego Biura Rachunkowego serwisu i newsletterów.